TVORBA POŽÁRNÍ DOKUMENTACE

Začlenění firem do požárně bezpečnostní kategorie:


– bez zvýšeného požárního nebezpečí

– se  zvýšeným požárním nebezpečím

– s  vysokým požárním nebezpečím

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím (dále jen „začlenění„) je zpracována na základě ustanovení 15 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO„) v návaznosti na ustanovení § 28 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).