POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

Požární poplachové směrnice vymezují činnost zaměstnanců popřípadě dalších osob při vzniku požáru.

Obsahují :

– postup jednání osoby, která požár zpozoruje

– způsob a místo hlášení požáru

– způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a pro hasičský záchranný sbor (HZS)

– postup jednání osob při vyhlášení požárního poplachu

– telefonní čísla pro tísňová volání

– telefonní čísla pohotovostních služeb (plyn elektřina, voda)