DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

upravuje § 34 vyhlášky 246/2001 Sb.

– tvoří operativní plán a upravuje zásady rychlého a účinného zdolávání požáru v prostorách, ve kterých jsou složité podmínky pro protipožární zásah  (sklepy, kanály, sklady, výškové budovy apod.)