VÍTEJTE

Provádím poradenství a prevenci požární ochrany odborně způsobilými osobami pro velké firmy, podnikatele a drobné živnostníky, stejně jako pro SVJ či fyzické osoby.

ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY BUDOV

 • ​vypracování metodiky a poradenská činnost v oblasti PO
 • vytvářím kompletní dokumentace PO
 • účastním se jednání a kontrol orgánů státního dozoru
 • tvořím na míru únikové plány budov a objektů
 • zpracovávám operativní karty apod.
 • vypracování metodiky a poradenská činnost v oblasti PO

ZAŠKOLOVÁNÍ V OBLASTI PO

 • školení vedoucích zaměstnanců v zajištění PO
 • proškolování požárních hlídek
 • školení zaměstnanců v prevenci a PO
 • nácviky evakuace zaměstnanců a osob
 • modelové situace cvičných poplachů

ZABEZPEČUJI PO BYTOVÝCH DOMŮ A SVJ

 • v souladu s platnou legislativou provádím v zákonných lhůtách v bytových domech a SVJ školení zabezpečení PO
 • instaluji značení bezpečnostními tabulkami a značení únikových východů.