ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ FIREM

Školení odpovědných vedoucích osob

Školení zaměstnanců

Školení požárních hlídek

zdroje:

1. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).