PREVENCE PO PRO FIRMY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DRUH ZAŘÍZENÍPRÁVNÍ PŘEDPIS ČSNNÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONUÚKON PROVÁDÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍVyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)Kontrola provozuschopnosti nejméně 1 x za rok
(není-li jinými předpisy nebo dokumenty stanovena kratší doba)
Oprávněná osoba
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky
– odběrní místa požární vody před jejich uvedením do provozuVýchozí kontrola a tlaková zkouškaDodavatel
hydrantové systémyProvozní kontrola 1 x za rokOdborný pracovník
suchovody v budovách s výškou „h“ větší než 30 mProvozní kontrola 1 x za rokOdborný pracovník
HASICÍ PŘÍSTROJEVyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
– Provozuschopnost požárně bezpečnostního zařízeníKontrola provozuschopnosti nejméně 1 x za rokOprávněná osoba
– Hasicí přístroje vodní a pěnovéPeriodická zkouška 1 x za 3 rokyOprávněná osoba
Ostatní druhy hasicích přístrojůPeriodická zkouška 1 x za 3 rokyOprávněná osoba
DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
– objekty bez zvýšeného požárního nebezpečíPreventivní požární prohlídka nejméně 1 x za rokPreventista požární ochrany, technik požární ochrany, odborně způsobilá osoba
– objekty se zvýšeným požárním nebezpečímPreventivní požární prohlídka nejméně 1 x za 6 měsícůdtto
– objekty s vysokým požárním nebezpečímPreventivní požární prohlídka nejméně 1 x za 3 měsícedtto